Contact Us

สถานที่ตั้ง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 

โทรศัพท์ : 061 174 8254 (ติดตามหนังสือราชการ)
โทรศัพท์ : 063 047 8349 (สอบถามเรื่องทั่วไป, การสมัครเรียน, ข้อมูลบริการนักศึกษา)
โทรสาร : 0 4253 2479

จำนวนผู้เข้าชม : 32
Scroll to Top