กิจกรรม

ปี 2567

ม.นครพนม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม (ครั้งที่ 1/2567)

วันที่ 14 มีนาคม 2567

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top