กิจกรรม

Home ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและยกระดับสถาบัน (QS World University Rankings) วันที่ 23 มกราคม 2567  ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านแปลภาษา (QS World University Rankings) วันที่ 22 มกราคม 2567  ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 12 มกราคม 2567 ม.นครพนม ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 วันที่ 11 มกราคม 2567 ม.นครพนม ประชุมให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World University Rankings) วันที่ 9 มกราคม 2567  ม.นครพนม ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา …

กิจกรรม Read More »