ติดต่อเรา

แผนกประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า 
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
 
ติดตามหนังสือราชการ 
     โทรศัพท์ : 092 664 1505  (คุณพิไลวรรณ  กุมภิโร)
QA ระดับหน่วยงานสนับสนุนฯ/ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     โทรศัพท์ : 098 198 3556  (คุณพรทิพย์  ประวัง)  
QA ระดับอาชีวศึกษา 
     โทรศัพท์ : 097 302 4443  (คุณอารีรัตน์  ชาญกัน) 
QA ระดับหลักสูตร (ระดับอุดมศึกษา) 
     โทรศัพท์ : 087 219 9735  (คุณอภิรดี  อุณาพรหม)
QA ระดับคณะ/วิทยาลัย (ระดับอุดมศึกษา) และระดับมหาวิทยาลัย
     โทรศัพท์ : 065 238 7404  (คุณพิชัย  ซ้ายประทุม)

ส่งข้อมูลหาเรา

Contact Form

สถานที่ตั้งของเรา

Scroll to Top